fredag 6 november 2015

Lycklig, rik och klimatsmart - välj tre

Hur blir man lycklig? Kan en god ekonomi hjälpa till?

Fast du har förstås hört att pengar inte kan köpa lycka, vilket oftast används som en ursäkt att inte spara pengar.

Men sparas inte pengar konsumeras de ju per definition upp, oftast i en omedveten tro att konsumtion ger lycka.  Alltså att pengar faktiskt kan köpa lycka. Och därmed var cirkeln sluten.

Om det är ett beskt piller att svälja så fråga dig själv, och var ärlig, om du inte själv handlat något vid något tillfälle i syfte att endast känna den där tillfredsställelsen att att ha köpt... någonting.

Men tyvärr är detta en chimär, upprätthållen av att de flesta gör likadant. Och ju mer vi konsumerar samt ju fler vi blir som vill konsumera på samma höga nivå, desto mer blir vår ändliga planet lidande.

Naturligtvis krävs ett visst mått av konsumtion för att ta sina första steg mot en lycklig tillvaro. Maslows behovstrappa är en bra utgångspunkt. Maslow definierade en trappa av mänskliga behov där varje steg på en lägre nivå behöver vara uppfyllt innan högre steg blir viktiga.

Längst ner finns de grundläggande behoven som mat, kläder och boende. Här är konsumtion helt naturlig, även om den naturligtvis kan drivas till onödiga excesser även här.

Även på trappans andra steg, behovet av trygghet, kan argumentet göras för att viss konsumtion är nödvändig.

Men efter det blir behovet mer diffust. De ytterligare stegen definnierade Maslow som behov av kärlek, uppskattning och självförverkligande. Ytterst tveksamt om mer pengar, och därmed mer konsumtion, kan lösa detta.

Maslows behovstrappa är över 50 år gammal, men modern forskning verkar hålla med; pengar upp till en viss nivå gör dig lycklig, troligen just för att man då kan uppfylla de basala behoven med en viss guldkant, som oxfilé istället för fläsklägg till middag.

Men ytterligare konsumtion gör väldigt lite för att öka upplevelsen av lycka. Den klassiska fällan som många köptorskar försöker med är inredningsdetaljer och elektroniska prylar.

Och visst ger inköpen en kortsiktig rush, den där sugande känslan i maggropen.
Men den falnar fort. Orsaken är så kallad hedonistisk adaptation - vår förmåga att snabbt vänja oss vid förändringar i tillvaron.
Därför falnar förälskelsen, trots att den flammat så starkt inledningsvis.
Därför tappar den nya teknikprylen sin fascination efter ett tag, trots att den var så cool i början.
Vi vänjer oss. Och börjar sen jaga nästa kick för att nå den där ursprungliga rushen igen.

Det här är kärnan i ekorrhjulet. Till slut måste du springa fortare och fortare bara för att stå stilla.

Så spärra upp ögonen nu, för det här kan vara det viktigaste du någonsin läst. Det finns ett sätt att bryta mönstret, ett sätt som är fast förankrat i både forskning och urgammal filosofi:

Bli medveten, och lär dig uppskatta vad du redan har.

Det är allt. Genom att vara medveten om att vi människor har en inbyggd ambition att förbättra oss, men också hur denna ambition kan motverka oss, lär du dig stå emot suget att ta den enkla vägen och försöka konsumera dig lycklig.
Även Piratekonomen är såklart skyldig till "onödig" konsumtion.
Men han försöker vid dessa sällsynta tillfällen välja sådant han
finner vackert, funktionellt och med hög kvalité. Samt vara 
medveten om att det inte kommer ge någon bestående lycka. 

För all del, fortsätt att förbättra dig själv och din situation. Men var medveten om att efter att boende, kläder och mat är löst kommer ytterligare materiella ting ge väldigt lite i utbyte. Samt att det lilla det ger snabbt försvinner.

Där du istället kan göra skillnad är kärlek, uppskattning och självförverkligande. Även om pengar inte kan köpa detta direkt, kan de köpa dig något annat - tid.

Utan behov av onödig konsumtion kommer du frigöra massor av pengar. Dessa kan investeras och växer då över tid.

Med en växande investering och lägre kostnader minskar behovet att förvärvsarbeta.
Du frigör därmed tid, tid att umgås med din familj och vänner, att förkovra dig i kunskap (läs en bok!) eller bara stanna upp och fundera över tillvaron.

Eller du kanske finner lycka i just arbete? Då har du möjlighet att göra det mer på dina villkor. Ta inte de jobb som känns monotona och trista, utan bara de som är utvecklande och roliga.

På detta sätt finns möjligheten att bryta sig ur den onda cirkeln och skapa en ny, god, cirkel baserad på lycka, medvetenhet och frihet.

Det här inlägget kan uppröra, och enklast kan vara att skjuta budbäraren. Den som inte gillar religioner kan se likheterna och kalla det buddhism. Den som inte gillar pengar kallar det kapitalism. Den som inte gillar sågningen av konsumtion kallar det kommunism.

Kalla det vad fan du vill. Jag kallar det frihet.

tisdag 3 november 2015

Glöm inte utdelningarna!

Välkommen tillbaka! I det senaste inlägget skrev jag bland allt annat en kort rad om att spara i index-fonder. Varför dessa index-fonder, kanske du frågar dig?

Låt oss göra en sak klart redan från början. Glöm alla snabba klipp. Du kommer med största säkerhet inte bli rik snabbt på aktier, eller på något annat sätt. Du är med största sannolikhet inte tillräckligt duktig för att plocka ut just de där vinnaraktierna. Låt det sjunka in.

Vilka alternativ finns det då? Två saker; hårt arbete och tid. Framförallt tiden är din bästa vän vid investeringar.

Tiden innebär att du har möjlighet att vid tillfälle efter tillfälle arbeta ihop och spara undan pengar. Tiden fortsätter sen hjälpa dig genom att denna högen nu börjar växa av sig själv, då den är investerad i tillgångar som ökar i värde genomsnittligt över tid.

Även om de senaste åren har bjudit på några tillfälliga nedgångar ligger den årliga genomsnittliga värdeökningen på till exempel det svenska storbolagsindexet OMXS30 riktigt bra till.

Riktigt så bra kan vi nog inte förvänta oss på lite längre sikt, men det vi kan förvänta oss är att de företag som ingår och kommer att ingå i indexet kommer att göra allt för att tjäna pengar och därmed fortsätta leverera en hyfsad värdeökning genomsnittligt över lång tid.

Med eventuell värdeökning är inte det enda. Det många stirrar sig blinda på är just ett specifikt index, som det svenska storbolagsindexet OMXS30 eller det amerikanska S&P 500 och noterar att det gått bra eller dåligt mot valfri annan tillgång. 

OMXS30 ligger till exempel i skrivande stund på bara några procent plus (2,93%) i år, med mycket av årets uppgång helt utraderad av oroligheter i asien, utomjordingar, illuminati, bilderberggruppen någonting.

Men är indexet hela sanningen? Det som ofta glöms i dessa jämförelser är återinvesterade utdelningar. 

Ett alternativ till fonder som automatiskt återinvesterar
utdelningar är börshandlade fonder (ETF) och preferensaktier.
 De delar ut kontanta medel med jämna mellanrum, en bra positiv
 mental förstärkning, även om du måste återinvestera dem själv.
Ett annat alternativ är naturligtvis aktier, men då måste du
välja rätt, vilket du inte kommer lyckas med.
En av mina favoritfonder är Avanza Zero. Den följer OMXS30, har inga avgifter och den återinvesterar automatiskt alla utdelningar. 
Och detta med att återinvestera sina utdelningar lönar sig ska det visa sig; i skrivande stund ligger Avanza Zero på 6,48% sedan årsskiftet - mer än det dubbla mot sitt index!
Men vilken avkastning kan man egentligen förvänta sig? Det går naturligtvis inte säga något med säkerhet, men det finns historiska siffror på att den genomsnittliga avkastningen med återinvesterade utdelningar på den svenska börsen de senaste 100 åren varit omkring 7-8 procent. 1 

De senaste decennierna har den varit högre, men återigen, det är inget vi kan räkna med. Jag har ingen aning vad den genomsnittliga årsavkastningen kommer vara i framtiden, om den kommer öka eller minska.

Vad jag däremot är säker på är att företag kommer vilja tjäna pengar, och dess ägare kommer vilja ha en utdelning. Starka och innovativa företag kommer att belönas och nå framgång och därmed ingå i indexet, svagare och akterseglade företag kommer att återuppfinna sig själva eller försvinna och utgå ur indexet.

Så bli inte alltför orolig och pessimistisk över om börsen går ner eller upp. Inklusive utdelningar samt givet en tillräckligt lång tidsperiod kommer din avkastning med största sannolikhet jämnas ut kring de där 7-8 procenten per år.

7-8 procent låter kanske inte jättemycket, men ger mycket intressanta effekter över tid. Men som sagt, glöm alla snabba klipp.

Men varför spara pengar, varför inte bara konsumera upp allt eller åtminstone unna sig något?
Enkelt, för att vägen till lycka inte är konsumism. Och nu när vi vet pengars verkliga värde, att de förökar sig med i genomsnitt 7-8 procent varje år om du låter dem, krattar det manegen för lite spännande räkneövningar.

Mer om detta i framtiden.

1. [Källa på detta? Kom igen, detta är en blogg, inte Journal of Science. Google it.]